Du är inte reklamare om du inte 

Vem har inte någon gång gjort en reklamkampanj med handskrivna lappar.