Ett av två

Om min tankebana börjar med meningen ”men din idiot….” då finns det bara en jag tänker på. Det är inte Juholt. Om min tankebana börjar med ”men lilla tönt” då finns det bara en jag tänker på. Det är inte heller Juholt.