Om du inte är bjuden

När det gäller outblivna festinbjudningar finns det två sätt att förhålla sig till situationen.

1. Buhu jag är inte bjuden. Alla kommer vara där utom jag. De tycker inte om mig.

2. Om jag inte är bjuden på festen har de uppenbarligen ingen koll och då är det ingen fest värd att gå på ändå.