Parkeringsironin

På besök hos P-Malmö för att hämta en nyckel. Får böter utanför på 800 kr. Ironin. Tyckte ”lastplasts” inkluderade gravida.