Självbehärskning

Ta inga beslut under pms:en. Ta inga beslut under pms:en. Ta inga beslut under pms:en.