Skål för varje symptom jag sluppigt

Glömde att skåla för att jag inte heller har lidit av:

Kroppsklåda

Grattis Karin.